Vůně jsou maličké světy, které odhalí svá tajemství jen tomu, kdo je bude milovat...